mhafai.com
Firefox 62 เพิ่มคุณสมบัติในการจัดการไซต์และความเป็นส่วนตัว
ในรุ่น 62 นี้เน้นหนักในเรื่องความง่ายในการจัดการไซต์ อย…