mhafai.com
ส่วนขยายที่เขียนด้วย WebExtensions จะได้รับการอนุมัติอัตโนมัติ
Mozilla ได้ทำการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรีวิวส่วนขยายจากเด…