mhafai.com
Firefox 32 มาแล้ว มาพร้อมกับ HTTP cache ตัวใหม่ รองรับ Public Key Pinning และการสลับภาษาที่ง่ายขึ้นบน Android
พบกันทุก 6 สัปดาห์ครับ โดยในคราวนี้ก็ถึงคิวของ Firefox …