mhafai.com
Mozilla เตรียมนำมือถือ Firefox OS บุกอินเดียในเร็ว ๆ นี้
Mozilla ระบุ เตรียมนำมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Firefox…