mhafai.com
จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย: Safari บน iOS8 และ OSX10.10 รองรับ WebGL อย่างเป็นทางการแล้ว
หลังจากที่ Microsoft กลับลำ 180 องศา ยอมใส่ WebGL เข้าม…