mhafai.com
ไม่ได้คิดไปเอง! Firefox 29 เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด
นอกจากรูปโฉมใหม่ที่ดูทันสมัยตามยุคแล้ว การเปิดปิดแท็บขอ…