mhafai.com
มือถือ Firefox OS + Android เปิดขาย 20 กุมภา และแท็บเล็ต Firefox OS ได้ส่งให้กสทช. มะกันแล้ว
ข่าวมาพร้อมกันเลยเขียนรวดเดียวสองข่าว ประเด็นแรกคือ Rev…