mhafai.com
เมื่อ Firefox รวมร่างกับ Facebook เลยกลายเป็นเบราว์เซอร์สังคม
Firefox 17 ได้มาพร้อมกับ Social API ที่ช่วยให้เราเชื่อม…