mgmstrateji.com
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İç İsyanlar: 7. Bölüm
Bicar Tenkil Harekâtı (7 Ekim-17 Kasım 1927) Şeyh Sait isyanı bastırılınca, isyan bölgesinden bazı kişiler kaçarak sığındıkları bölgelerde
Mehmet Mete Çanlıoğulları