meothuyduong.com
Người bên tôi những năm tháng tuổi trẻ
Ngay từ khi bắt đầu Có nhiều người nói với tôi rằng Deto có một thứ vũ khí đặc biệt khi có 2 người founder gắn kết chặt chẽ với nhau. Tôi sẽ trả lời, đôi khi đúng, đôi khi không. Bạn có biết tới câu “Muốn nhanh thì đi một mình”? Đúng vậy có những quyết định sẽ rất nhanh chóng triển khai nếu bạn làm