meothuyduong.com
Cuộc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn lúc ấy diễn ra cách đây 2,5 tháng khi mình đăng tuyển chính thức cho vị trí retoucher của Deto. Người mà chúng mình sẽ kỳ vọng trở thành cánh tay đắc lực để team có thể phát triển mạnh hơn nữa. Deto có thể gặp bạn trong cuộc phỏng vấn này không? 1. cuộc phỏng vấn 8:00 Nh