meothuyduong.com
Khi bạn bế tắc hãy nghĩ khác đi vì chưa chắc bạn đã bế tắc
Bế tắc ập đến bất cứ lúc nào và bạn chẳng biết được nó dắt bạn tới đâu. Bắt đầu từ thời điểm mình chuyển studio từ Hà Nội vào Sài Gòn quyết định Nam tiến để lập nghiệp có rất nhiều vấn đề xảy ra làm mình thay đổi.