meothuyduong.com
Học gì để trở thành food stylist?
Có rất nhiều bạn inbox cho mình để hỏi làm thế nào để trở thành một food stylist hay học gì để có thể trở thành một food stylist giỏi? Do thời gian làm việc dày đặc nên mình không thể trả lời từng bạn một hoặc phân tích rõ để các bạn hiểu sâu sát hơn nên nhân đây mình cũng chia sẻ luôn con đường trở