meothuyduong.com
Bangkok - Những chuyến đi
Từ lâu lắm lắm tôi thực sự háo hức với chuyến du lịch vùng đất chùa vàng. Bạn bè ai cũng rỉ tai rằng: "Phải đi Thái, phải đi Thái, vừa gần, vừa rẻ vừa hay...." Nên đến trước ngày bay tim vẫn đập rộn ràng vì mình sắp được sang dất nước tuyệt cú mèo đấy rồi, trong đầu tưởng tượng ra muôn vàn