memagazine.co.th
ฮอนด้า เชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “Life Crossover Lifestyle Trip”
ฮอนด้า เชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม “Life Crossover Lifestyle Trip” ทดสอบสมรรถนะ ฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ และ ฮอนด้า เอชอาร์-วี พาคุณค้นหาตัวตน และไปให้สุดกับกิจกรรมที่ครอสชีวิตในทุกด้าน บนเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์