memagazine.co.th
“จริงใจ เปิดเผย รับฟัง”ความสำเร็จของ สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา และความก้าวหน้าของ“มิตรแท้ประกันภัย”
“จริงใจ เปิดเผย รับฟัง” คือ แนวทางของ สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่รับช่วงต่อบริหารจัดการจนทำให้ธุรกิจเติบโตมาได้อย่างยั่งยืนจวบจนวันนี้ ครบรอบ 72 ปี