meldrum.se
Life drawing at Mäster Olafsgården
2018.02.19