mehmetsaruhan.com
Katma Değer ve Marka
Katma değer oluşturmak için Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve marka yatırımı yapmak gerekir. KOBİ’lerin, büyük işletmelerle rekabetleri, onların ürettikleri ürünlerin ikame ürünlerini üreterek değil, tam tersine, onların üretmediklerini üreterek yürütülmelidir. KOBİ’ler esneklik avantajlarını doğru kullanarak, büyük işletmelerin girmedikleri veya giremedikleri pazarlara girmeye çalışmalıdır. Her sektörünün ihtiyaç duyduğu ekonomik değer prosesi farklıdır. Her bir sektörde katma değer oluşturmak için ihtiyaç duyulan bileşenler doğru tespit edilip doğru bir stratejik planlama yapılmalıdır. Yatırımlar bu strateji çerçevesinde ve markalaşma odaklı hayata geçirilmelidir. Diğer bir taraftan kurum içinde bir dönüşüm iklimi oluşturulmalı ve bu iklim nitelikli insan kaynakları, eğitim ve iş gezileri ile beslenmelidir.