megasweden.se
Protokoll
Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört styrelsemöte. Protokollet skrivs av en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av sekreteraren, mötesordföranden samt en eller f…