megasweden.se
Avdelningar
Vad är en avdelning? I korthet är en avdelning en grupp medlemmar i samma Sverokförening, som har bestämt sig för att tillhöra samma avdelning och bedriva verksamhet i den. Det kan till exempel var…