megasweden.se
Här har ni MEGAs styrelse för 2016
Det tog sin lilla stund men nu har styrelsen för 2016 äntligen haft sitt konstituerade möte efter en rad förseningar och möteskrockar. Nu är vi redo att på allvar köra igång föreningsåret. Styrelse…