meestertim.nl
Moderne media gebruiken op de werkvloer - meester Tim.nl
Het gebruik maken van apps om nieuwe medewerkers in te werken of nieuwe kennis aan te leren.