meerdanvijftig.nl
Maak geen verkleinwoord van jezelf
Emancipatie bestaat vooral op papier. De praktijk is weerbarstiger. En het helpt niet dat vrouwen zichzelf ook nog met verkleinwoord aanduiden.