medresa.ba
Završeni radovi na rekonstrukciji krova štale i klaonice na vakufskom imanju Jarčedoli | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U četvrtak, 15. novembra 2018. godine završeni su radovi na rekonstrukciji krova štale i klaonice na vakufskom imanju Jarčedoli koji je usljed jakog vjetra pretrpio oštećenja.