medresa.ba
Uspješno realiziran Projekat „Partnerstvo medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U periodu od 28. oktobra do 01. novembra 2019. godine realiziran je Projekat „Partnerstvo medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ pod pokroviteljstvom Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Projekat podrazumijeva razmjenu učenika i profesora između dvije medrese Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji će jednu nastavnu sedmicu boraviti u internatu, prisustvovati nastavi i učestvovati u vannastavnim aktivnostima druge medrese.