medresa.ba
Školski izlet na vakufskom imanju Jarčedoli | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U četvrtak, 13. septembra 2018. godine, na vakufskom imanju Jarčedoli upriličen je izlet za učenike i učenice Gazi Husrev-begove medrese. Lijep i sunčan dan, te sam prirodni ambijent vakufskog imanja zasigurno su prijali učenicima i profesorima naše škole.