medresa.ba
Rinko Golubović u Medresi | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U utorak, 11. decembra 2012. godine Gazi Husrev-begova medresa bila je domaćin Rinku Goluboviću, višem programskom asistentu TVSA. Naime, Rinko je u amfitetatru Gazi Husrev-begove medrese sa učenicima razgovarao o temi "Javni nastup".