medresa.ba
Proučena hafiska dova hafizu Mustafi Sinanoviću učeniku drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U subotu, 1. februara 2020. godine, u Hamzibegovoj džamiji u Tešnju, proučena je hafiska dova Mustafi Sinanoviću, učeniku drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese.