medresa.ba
Promocija Medrese u JU „Prva osnovna škola Ilidža“ | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U ponedjeljak, 27. marta, 2017. godine, u okviru projekta promocije Gazi Husrev-begove medrese u 2017. godini profesor hfz. Ammar Bašić i učenik prvog razreda Tarik Pirija posjetili su JU „Prva osnovna škola Ilidža“ i predstavili našu školu učenicima završnih razreda.