medresa.ba
Promocija JU Gazi Husrev-begove medrese u Fojnici | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U petak, 11. maja 2018. godine, upriličena je posjeta i promocija JU Gazi Husrev-begove medrese u Osnovnoj školi "Muhsin Rizvić" u Fojnici.