medresa.ba
Posjeta učenika izborne nastave historije Zemaljskom i Historijskom muzeju | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, učenici trećih razreda izborne nastave historije posjetili su Zemaljski i Historijski muzej u Sarajevu u subotu, 19. maja 2012. godine.