medresa.ba
Popravni ispiti u avgustovskom ispitnom roku školske 2018/19. godine | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Popravni ispit za redovne učenike koji su na kraju II polugodišta školske 2018/2019. godine upućeni na popravni ispit iz jednog ili dva predmeta održat će se u ponedjeljak, 26. avgusta 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati.