medresa.ba
Popravni ispit za učenike četvrtog razreda s jednom slabom ocjenom na kraju II polugodišta školske 2018/19. godine | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Popravni ispit za redovne učenike četvrtog razreda koji su na kraju II polugodišta školske 2018/2019. godine imali jednu slabu ocjenu održat će se u ponedjeljak, 13. maja 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati.