medresa.ba
Održana Večer Kur’ana u Begovoj džamiji povodom Lejletu’l-Mi‛radža | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Gazi Husrev-begova džamija je u nedjelju, 26. redžeba 1438. h.g./23. aprila 2017. godine, nakon akšam-namaza, bila mjesto održavanja Večeri Kur’ana povodom mubarek noći Lejletu’l-Mi‛radža i Dana vakifa.