medresa.ba
Nagrade za najurednije spavaonice u internatu u školskoj 2018/2019. godini | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U petak, 28. juna, 2019. godine odgajatelji Šehrizada Durović i Merzuk Đulan uručili su nagrade učenicima i učenicama čije su spavaonice bile najurednije tokom školske 2018/2019. godine.