medresa.ba
Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike i razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u junskom ispitnom roku | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike u junskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine Ponedjeljak, 10.6.2019. godine: odbrana maturskih radova u 14:00 sati, Utorak, 11.6.2019. godine: pismeni rad iz bosanskog jezika u 14:00 sati, Srijeda, 12.6.2019. godine: pismeni rad iz arapskog jezika u 14:00 sati, Četvrtak, 13.6.2019. godine: usmeni ispit iz kiraeta i fikha u