medresa.ba
Konkurs za prijem učenika u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2019/20. godini | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Prijemni ispit održat će se u subotu, 22. juna 2019. godine, odnosno 19. ševvala 1440. h.g. sa početkom u 9:00 sati,