medresa.ba
Direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. Mensur Malkić doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U srijedu, 19. juna 2019. godine, hfz. mr. Mensur Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese i prvi imam i hatib Begove džamije odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pred Komisijom u sastavu: prof.dr. Enes Karić, predsjednik, prof.dr. Dževad Šošić, mentor i prof.dr. Halil Mehtić, član, pod naslovom: „Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija“ i stekao akademsku titulu doktor islamskih nauka u oblasti kiraeta.