medresa.ba
Delegacija Gazi Husrev-begove medrese posjetila Karađoz-begovu medresu u Mostaru | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Karađoz-begovu medresu su, 6. marta 2019. godine, posjetili predstavnici Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva. Delagaciju Gazi Husrev-begove medrese činili su mr. hfz. Mensur Malkić, direktor škole, profesor Halim Husić, pomoćnik direktora za nastavu, profesor Dževad Pleh, pomoćnik direktora za internat, te Benaris Šehić, sekretar škole.