medresa.ba
Delegacija Diyaneta Republike Turske posjetila Gazi Husrev-begovu medresu | www.medresa.ba | JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
U utorak, 22. maja 2018. godine našu školu posjetila je delegacija Diyaneta Republike Turske koju su sačinjavali: Bunyamın Albayrak, generalni direktor uprave za vjerske poslove Predsjedništva vjerskih poslova-Diyaneta Turske, Yavuz Kocamiş, direktor ureda za upravne poslove Diyanet vakufa, Mustafa Yildiz, direktor ureda za vjersko obrazovanje u Generalnoj upravi Ministarstva Obrazovanja Republike Turske kao i Hasan Atli, savjetnik za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske u Sarajevu.