medjimurje.info
Saborski Odbor za ljudska prava u obilasku Međimurja
Sukladno zaključku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, a temeljem brojnih predstavki na nedavno održan mirni prosvjed u Čakovcu, Hrvatski sabor je osnovao posebnu radnu skupinu koja je u utorak, 09. srpnja 2019.