medjimurje.info
Gorkić je govorio – pa je to natipkao
Sve u životu stekao sam svojim radom. Na žalost, koristio sam lakohljapljivi materijal pa su svi stanovi, kuće, pašnjaci, firme... ishlapjeli! Gorkić je govorio! Kad sam na GO ne gledam TV i ne znam što se događa.