medjimurje.info
Dan kad se TO desilo!
Nikakvi događaji prethodnog dana ni večeri nisu ukazivali na to, da će se danas to desiti! Apsolutno nikakvog signalčića, pokazatelja, a ipak, danas se TO desilo! Jučerašnji dan je prošao sasvim uobičajeno: nakon uobičajenog jutarnjeg obreda odlazak na posao gdje je odmah provjeravano da...