medjimurje.info
Gorkić je govorio – o ženama, mijenama i sjenama
Ovo će biti vulgarna objava jer upravo takva treba biti! Žene, baš kao što svaki jebač nije isti tako nije ni svaki radnik isti. Nekad 2 radnika vrijede za petero, a nekad ni 10 ne može nadoknaditi jednoga pa imajte to na umu dok radite nadrkane! Gorkić je govorio! Upitan sam nedavno jel' mi...