medjimurje.info
USMŽ: Pomoćnica u nastavi
Djeci s teškoćama u razvoju Udruga slijepih Međimurske županije osigurava podršku pomoćnika u nastavi, radi njihove što kvalitetnije integracije u redovite odgojno-obrazovne ustanove.