medjimurje.info
Budi na suprotnoj strani
Budi Hrvat. Budi rodoljub. Budi domoljub. Hodaj ponosno i BUDI NA SUPROTNOJ STRANI. Građani Hrvatske dođite mu odati počast na način da budete na suprotnoj strani OD NJEGOVE USTAŠKE. Okrenite mu leđa. Dođi danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, u ponedjeljak, 10.