medjimurje.info
Fusnote o životu: dan drugi
Smisao mog godišnjeg odmora je ribolov. Valjda je to shvatio i onaj gore pa me svake godine i podari ulovom s kojim sam ja presretan. No da bih mogao u ribolov, treba osposobiti meštriju (ribičke štapove) koje više i ne vozim natrag u Čakovec, ostaju ovdje kod tasta i punice da ih ne bi dogod...