medjimurje.info
Ja te mrzim tako silno da umirem
Svi ste čuli kako Vlada priprema zakon protiv hejtanja ilitiga poticanja mržnje online. Što i je i nije pozitivno! Kao prvo, što je sa zakonom protiv hejtanja ilitiga poticanja mržnje offline? Postoji, ali da li se provodi? Da, ali samo od strane pojedinih prema pojedinima, dakle ne od svih za...