medjimurje.info
DEJAN JOVIĆ ZA NOVI LIST ‘Mit o Domovinskom ratu glavna je prijetnja slobodi Hrvatske’
Ovi novi »stvoritelji« sebe vide kao vlasnike Hrvatske i traže da samo oni o i u njoj odlučuju. No, time je svode na predmet. A predmet nije suveren. Negiraju i demokratski karakter vlasti jer oduzimaju narodu pravo da odlučuje.