medjimurje.info
Rafael: Misao za danas
Ljudi bi trebali biti kao svijeće; čim se jedna ugasi, tu je druga da ju ponovno upali. preneseno sa portala Top generacija...